Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)

Ogłoszenia, zarządzenia i obwieszczenia
    Burmistrza (70)
        Ogłoszenia (0)
            2018 (3)
            2017 (3)
            2016 (2)
            2015 (5)
            2014 (2)
            2013 (5)
            2012 (7)
            2011 (1)
            2010 (5)
            2019 (2)
            2009 (8)
            2008 (1)
            2020 (2)
            2021 (3)
            2022 (7)
            2023 (5)
            2024 (2)
        Zarządzenia (0)
            2019 (43)
            2018 (65)
            2017 (41)
            2016 (34)
            2015 (52)
            2014 (54)
            2013 (51)
            2012 (31)
            2011 (62)
            2010 (32)
            2009 (20)
            2008 (20)
            2020 (29)
            2021 (32)
            2022 (41)
            2023 (40)
            2024 (9)
        Obwieszczenia (67)
    Kierownika UGiM (0)
        2020 (20)
        2019 (20)
        2018 (17)
        2017 (11)
        2016 (16)
        2015 (15)
        2014 (20)
        2013 (21)
        2012 (17)
        2011 (41)
        2010 (39)
        2009 (36)
        2008 (13)
        2021 (5)
        2022 (3)
        2023 (12)
        2024 (0)
    Rady Miejskiej (10)
        kadencja 2018-2023 (0)
        kadencja 2014-2018 (2)
        kadencja 2010-2014 (18)
        Kadencja 2006-2010 (0)
        kadencja 2024-2029 (0)
    Inne (166)

Organy
    Władze gminy (3)
    Rada Miejska (0)
        Kadencja 2018 - 2024 (0)
            Przewodniczący rady (1)
            Wiceprzewodniczący rady (1)
            Skład rady (1)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (3)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (3)
                Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego oraz Promocji Gminy (3)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej (3)
                Komisja Rozwoju Wsi, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska (3)
                Komisja Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Stowarzyszeniami oraz Współpracy Zagranicznej (3)
            Protokoły z obrad (51)
            Plan pracy Rady Miejskiej (4)
            Transmisja obrad (1)
        Kadencja 2014 - 2018 (0)
            Przewodniczący rady (1)
            Wiceprzedowniczący rady (1)
            Skład rady (15)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego oraz Promocji Gminy (1)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej (1)
                Komisja Rozwoju Wsi, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Rychwale (1)
                Komisja Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Stowarzyszeniami oraz Współpracy Zagranicznej (1)
            Protokoły z obrad (0)
                Kadencja 2014 - 2018 (1)
            Plan pracy Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2010 - 2014 (0)
            Przewodniczący rady (1)
            Wiceprzewodniczący (1)
            Skład rady (15)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (5)
                Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego oraz Promocji Gminy (3)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej (3)
                Komisja Rozwoju Wsi, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Rychwale (2)
                Komisja Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Stowarzyszeniami oraz Współpracy Zagranicznej (2)
            Protokoły z obrad (0)
                Kadencja 2010 - 2014 (1)
            Plan pracy Rady Miejskiej (2)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Protokoły z obrad (1)
            Plan pracy Rady Miejskiej (2)
        Kadencja 2024-2029 (0)
            Przewodniczący rady (1)
            Wiceprzewodniczący rady (1)
            Skład rady (1)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (1)
                Skład Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego oraz Promocji Gminy (1)
                Skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej (1)
                Skład Komisji Rozwoju Wsi, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska (1)
                Skład Komisji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Stowarzyszeniami oraz Współpracy Zagranicznej (1)
    Sołectwa (1)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Uchwały (0)
        kadencja 2018-2023 (2024) (0)
            2019 (90)
            2018 (24)
            2020 (85)
            2021 (72)
            2022 (93)
            2023 (80)
            2024 (29)
        kadencja 2014 - 2018 (0)
            2018 (80)
            2017 (96)
            2016 (73)
            2015 (78)
            2014 (20)
        kadencja 2010-2014 (0)
            2014 (74)
            2013 (85)
            2012 (101)
            2011 (122)
            2010 (21)
        kadencja 2006-2010 (0)
            2010 (51)
            2009 (126)
            2008 (60)
            2007 (43)
            2006 (27)
        kadencja 2002-2006 (0)
            2005 (83)
            2004 (83)
            2003 (1)
            2002 (10)
        kadencja 1998-2002 (0)
            2002 (6)
            2001 (11)
            2000 (1)
            1999 (3)
        kadencja 2024-2029 (0)
            2024 (15)

Zakup węgla przez Gminę
    Zakup węgla przez Gminę (3)

Finanse Gminy
    Budżet (1)
        Opinie (0)
            2019 (1)
            2018 (3)
            2017 (7)
            2016 (5)
            2015 (5)
            2014 (6)
            2013 (5)
            2012 (5)
            2011 (4)
            2010 (7)
            2020 (2)
            2007-2009 (10)
            2022 (2)
            2023 (4)
        Sprawozdania (0)
            2017 (3)
            2016 (4)
            2015 (5)
            2014 (4)
            2013 (2)
            2012 (1)
            2011 (4)
            2010 (11)
            2009 (4)
            2008 (9)
            2018 (2)
            Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Rychwal za rok 2018 (11)
            2019 (2)
            2020 (3)
            2021 (4)
            2022 (4)
            2023 (2)
        Uchwały budżetowe (0)
            2008 (1)
            2009 (1)
            2010 (1)
            2011 (1)
            2012 (1)
            2013 (1)
            2015 (1)
    Majątek Gminy (1)
    Dług publiczny (4)

Zamówienia publiczne i przetargi po 01.01.2021 r.
    Plan zamówień publicznych (12)
    Zamówienia publiczne po 01.01.2021 r. (1)
    Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000,00 zł (10)
    Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale (0)

Zamówienia publiczne Centrum Usług Społecznych w Rychwale
    Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130 000,00 zł (6)
    Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000,00 zł (6)

Zamówienia publiczne do 31.12.2020 r.
    Plan zamówień publicznych (4)
    Ogłoszone (1)
    Rozstrzygnięte (3)
    Zawarte umowy (83)
    Archiwalne (95)
    Nieruchomości (0)
        Ogłoszenia (60)
        Archiwum (18)
    Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro (1)
        Gmina Rychwał (14)
        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale (0)
        Gminna Spółka Wodna w Rychwale (0)
        Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale (10)
    Miejsko-Gminna Bibliteka Publiczna w Rychwale (0)
        Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro (4)
        Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro (0)
        Plan postępowań o udzielenie zamówien publicznych (1)

Fundusze strukturalne
    Aktualności (1)
    Projekty unijne (3)
    Projekty inne (1)

Współpraca z innymi podmiotami
    Programy współpracy (34)
        2023 (3)
        2022 (5)
        2021 (4)
        2020 (4)
        2024 (1)
    Konkursy (2)
        2020 (3)
        2019 (3)
        2018 (4)
        2017 (3)
        2016 (2)
        2015 (2)
        2014 (8)
        2013 (10)
        2012 (3)
        2011 (1)
        2021 (4)
        2022 (4)
        2023 (4)
    Zadania publiczne poza konkursem (2)
        2020 (6)
        2019 (11)
        2018 (5)
        2017 (5)
        2016 (9)
        2015 (12)
        2014 (10)
        2013 (4)
        2012 (3)
        2011 (1)
        2022 (10)
        2021 (6)
        2023 (7)
        2024 (4)
    Inicjatywa lokalna (1)

Urząd Gminy i Miasta
    Dni i godziny otwarcia (1)
    Kontakt (1)
    Obsada kadrowa (1)
    Regulaminy (2)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (2)
    Kontrole zewnętrzne (3)
    Skargi i wnioski (1)

Jednostki organizacyjne
    Jednostki organizacyjne (10)
        Konkursy (5)

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
    Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (1)
        UGiM (0)

Oświadczenia majątkowe
    Oświadczenia radnych (1)
        za rok 2018 (kadencja 2018-2023) (15)
        za rok 2018 (15)
        za rok 2019 (15)
        za rok 2020 (15)
        za rok 2021 (2)
        za rok 2022 (0)
    Oświadczenia burmistrza (1)
        za rok 2019 (1)
        za rok 2018 (1)
        za rok 2017 (1)
        za rok 2016 (0)
        za rok 2020 (1)
        za rok 2021 (1)
        za rok 2022 (1)
    Oświadczenia kierowników i pracowników (1)
        za rok 2018 (7)
        za rok 2017 (6)
        za rok 2019 (7)
        za rok 2020 (7)
        za rok 2021 (7)
        za rok 2022 (7)
    Wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych (1)

Praca
    UGiM (0)
        Ogłoszenia (10)
        Informacja o wynikach naboru (14)
    M-GOPS (0)
        Ogłoszenia (19)
        Informacja o wynikach naboru (16)
    Żłobek (4)
    Centrum Usług Społecznych w Rychwale (dawniej M-GOPS) (0)
        Ogłoszenia (3)
        Informacja o wynikach naboru (3)

Poradnik interesanta
    Drogi (3)
    Działalność gospodarcza (1)
    Nieruchomości (26)
    Ochrona środowiska (6)
        Usuwanie drzew i krzewów (2)
        Postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1)
        Pomniki przyrody na terenie Gminy Rychwał (1)
        Koła łowieckie (0)
            Koła Łowieckie na terenie Gminy Rychwał (1)
            Zgłoszenie szkody łowieckiej (0)
                Procedura zgłaszania szkód i ich szacowania (0)
                Zgłaszanie szkody łowieckiej - wzór wniosku (1)
            Terminarze polowań (3)
            Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym (1)
        Czyste powietrze (4)
        Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (1)
        Uchwały antysmogowe (1)
    Oświetlenie uliczne i drogowe (1)
    Planowanie przestrzenne (22)
        System informacji przestrzennej (1)
        Zmiany studium gminnego i planów miejscowych - mapy w formacie tiff (2)
        Przystąpienia do opracowania aktów planowania przestrzennego (3)
    Podatki (44)
        Wnioski (1)
    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych (0)
    Pomoc materialna dla uczniów (5)
        Dofinansowanie kosztów kształcenia (1)
    Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (1)
    Pomoc społeczna (5)
    Wojskowość i Obrona Cywilna (1)
    Koordyntor do spraw dostępności (5)

Gospodarka odpadami komunalnymi
    Informacje dla mieszkańców (1)
    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
    Informacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
    Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (1)
    Harmonogram odbioru odpadów (2)
    Informacje o miejscach zagospodarowania odpadów zmieszanych i odpadów zielonych (1)
    Informacja o firmie odbierającej odpady (1)
    Podmioty zbierajace zużyty sprzęt elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych (1)
    Informacja o punktach zbierania przeterminowanych leków (1)
    Osiągnięte poziomy recyklingu odpadów komunalnych (1)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku (1)
    Rejestr Działalności Regulowanej - odpady komunalne (1)
    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (10)
    Podmioty zbierające odpady rolnicze (1)
    Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (1)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale
    Ogłoszenia (2)
    Zamówienia publiczne (0)
        Ogłoszone (0)
        Rozstrzygniętę (1)
        Zawarte umowy (2)
        Archiwalne (4)
        Zamówienia publiczne o watości poniżej 30 tys. euro (2)

Informacje
    Instrukcja obsługi (1)
    Informacje publiczne (1)
        Petycje (2)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Redakcja (1)

Udostepnianie danych
    Udostępnianie informacji publicznych / Petycji (9)

Zgromoadzenia
    Zgromadzenia (3)

Referendum 6 września 2015

Wybory Parlamentarne 2015

2018

Wybory
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (14)
    Wybory samorządowe 2018 (34)
    Wybory ławników 2019 (2)
    Wybory parlamentarne 2019 (12)
    Wybory Prezydenta RP 2020 (14)
    Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 (17)
    Wybory parlamentarne 2023 (18)
    Referendum ogólnokrajowe 2023 (13)
    Wybory samorządowe 2024 (52)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 (11)
    Wybory ławników 2024 (1)

Spis Powszechny - informacje
    Powszechny Spis Rolny 2020 (1)
    Narodowy Spis Powszechny 2021 (2)

Wybory Ławników sądowych na kadencje 2024-2027
    Ogłoszenie o naborze (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij