Pojemnik na zużyte i przeterminowane leki oraz opakowania po lekach znajduje się w:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla gminy Rychwał zlokalizowany jest przy ul. Żurawin w Rychwale (na terenie przy oczyszczalni ścieków)

Zużyte i przeterminowane leki oraz opakowania po lekach odbiera PGKiM w Rychwale oraz dostarcza do:

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

ul. Sulańska 11

62-510 Konin

tel. 63-249-36-24