Powierzchnia gminy: 11 782 ha

  Powierzchnia miasta:  970 ha

  Powierzchnia gminy bez miasta:  10 812 ha

  Powierzchnia gruntów rolnych:  9 355 ha  (79,4%)

  Powierzchnia gruntów leśnych: 1 732 ha  (14,7%)

  Pozostałe grunty: 695 ha (5,9 %)

     

  Bezrobocie w gminie: 

 http://www.pup.konin.pl/urzad_pracy/struktura_bezrobotnych_w_gminach.html


  Dane statystyczne gminy: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
 
    
 Bank danych lokalnych z 2010 r.