Narodowe Siły Rezerwowe

 

 

Narodowe Siły Rezerwowe to rodzaj ochotniczej służby wojskowej tworzony na potrzeby reagowania kryzysowego oraz wzmocnienia jednostek wojskowych w sytuacjach kryzysowych i na czas wojny.

Zadaniem NSR, tak i całych Sil Zbrojnych, jest zapewnienie suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Żołnierze NSR będą głównie brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych (pożary, powodzie) i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych i ratowania życia ludzkiego, oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu.

Ochotnicy do NSR z terenu administrowanego przez WKU w Koninie uzupełnią głównie szeregi 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Dlatego tak istotnym jest, aby żołnierze NSR pełniący służbę w garnizonie POWIDZ wywodzili się z naszego terenu.

 

Szczegółowych informacji można szukać również na następującej stronie internetowej:

http://www.konin.wku.wp.mil.pl