Gmina Rychwał należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:

 

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,

- Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” -  Program LEADER,

- Stowarzyszenie Niezależna Formacja Kulturalna „Grupa Żerków”

 

 

         Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 roku i obecnie skupia 114 gmin i 15 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Piła, Leszno i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin miejsko wiejskich oraz typowo rolniczych. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego i stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

 

         Stowarzyszenie „Solidarni w partnerstwie” - Gmina Rychwał należy do stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” od roku 2006. Gminy Stare Miasto i Rychwał w roku 2005 podjęły decyzję o wspólnej realizacji programu LEADER + ,  którego celem było stworzenie Lokalnej Grupy Działania. Program ten był programem pilotażowym.  W kolejnym roku realizacji programu LEADER przyłączyły się kolejne samorządy Tuliszków, Grodziec, Golina i Rzgów i 7 marca 2006 roku powstało Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" z siedzibą w Starym Mieście.

        

             Stowarzyszenie Niezależna Formacja Kulturalna „Grupa Żerków” na terenie gminy Rychwał istnieje „Galeria Rychwał”. Galeria ta jest siedzibą Stowarzyszenia Niezależna Formacja Kulturalna „Grupa Żerków”.