Informacja o firmie odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Rychwał:

Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Rychwał:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w Rychwale Sp. z o.o.

ul. Konińska 78, 62-570 Rychwał

NIP 665-298-68-81

REGON: 301955068

telefon: (63) 24 81 079

e-mail: zgkimrychwal@op.pl