STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W RYCHWALE 

  

Referat Zarządzania
Stefan Dziamara Burmistrz Rychwała 63) 2481001
Ewa Jędrzejczak  Sekretarz Gminy  63) 2481001 w.13
Zastępca Burmistrza
Lidia Antczak Referent ds. sekretariatu 63) 2481001 w.10
Anna Borowska           Młodszy referent ds. obsługi interesanta            63) 2481001 w.36
Aleksandra Konieczka Inspektor ds. obsł. organów gminy 63) 2481001 w.37
Monika Jóźwiak Inspektor ds. kadr 63) 2481001 w.15
Michał Drewniacki Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, 63) 2481001 w.26
pełnomocik ds. ochrony informacji niejawnych
Marcin Grund Inspektor ds. informatyki        63) 2481001 w.45
Katarzyna Juszczak Sprzątaczka 63) 2481001 w.28
Małgorzata Konopczyńska Sprzątaczka 63) 2481001 w.28
Jarosław Ratajczyk Inspektor ds. archiwum, rob. gosp. 63) 2481001 w.28
Piotr Juszczak Kierowca autobusu 63) 2481001 w.28
 
Referat Finansów
Anna Wróbel  Skarbnik Gminy 63) 2481001 w.18
Monika Paulińska Zastępca Skarbnika 63) 2481001 w.41
Paulina Larek Inspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych 63) 2481001 w.41
Sylwia Kościelak  Inspektor ds. księgowości budżetowej  63) 2481001 w.41
Marlena Górna Młodszy referent ds. księgowości budżetowej i rozliczeń 63) 2481001 w.41
Agnieszka Baranowska Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat 63) 2481001 w.23
Ewa Bartczak Młodszy referent ds. księgowości podatkowej 63) 2481001 w.23
Magdalena Michalak Inspektor ds. podatków i egzekucji 63) 2481001 w.23
Agnieszka Olejniczak   Inspektor ds. księgowania i windykacji opłaty śmieciowej 63) 2481001 w.27
 
Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
Marzena Grubska Kierownik Referatu 63) 2481001 w.42
Anna Osiewacz Inspektor ds. płac 63) 2481001 w.31
Monika Skora Inspektor ds. księgowości oświatowej 63) 2481001 w.21
Martyna Górka Inspektor ds. płac 63) 2481001 w.31
Anna Kowalczyk  Inspektor ds. księgowości oświatowej   63) 2481001 w.21
Marta Pakulska           Inspektor ds. księgowości oświatowej   63) 2481001 w.21 
Magdalena Głąb Zastepca Kierownika Referatu 63) 2481001 w.19
Renata Grzelak Inspektor ds. promocji, kultury i sportu 63) 2481001 w.19
 
Referat Gospodarki
Karolina Małolepsza Kierownik Referatu 63) 2481001 w.14
Przemysław Piaseczny Inspektor  ds. drogownictwa i działalności gospodarczej 63) 2481001 w.26
Piotr Kwieciński Inspektor ds. gospodarki przestrzennej, numeracji nieruchomości i oświetlenia 63) 2481001 w.20
Klaudia Skalska Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi 63) 2481001 w.27
Marek Grabiński Zastępca Kierownika Referatu 63) 2481001 w.20
Iwona Popieluch Inspektor ds. zamówień publicznych, inwestycji i funduszy unijnych 63) 2481001 w.40
Aleksandra Wojciechowska Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa 63) 2481001 w.22
Joanna Janczak Inspektor ds. zamówień publicznych, inwestycji i funduszy unijnych 63) 2481001 w.40
Kamil Marcinkowski Doradca klimatyczny 63) 2481001 w.22
 
Urząd Stanu Cywilnego
Beata Lewandowska Kierownik USC 63) 2481001 w.38
63) 2481083
 
Prawnik
Rita Miling             Adwokat  63) 2481001