STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W RYCHWALE

 

 

 

Referat Zarządzania

Stefan Dziamara

Burmistrz Rychwała

63) 2481001

Ewa Jędrzejczak 

Sekretarz Gminy 

Zastępca Burmistrza

63) 2481001 w.13

Lidia Antczak

Inspektor ds. sekretariatu

63) 2481001 w.10

Anna Borowska          

 

 

Młodszy referent ds. obsługi interesanta           

63) 2481001 w.36

 

Aleksandra Konieczka

Inspektor ds. obsł. organów gminy

63) 2481001 w.37

Monika Jóźwiak

Inspektor ds. Kadr

63) 2481001 w.15

Michał Drewniacki

Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej,

pełnomocik ds. ochrony informacji niejawnych

63) 2481001 w.26

Marcin Grund

Inspektro ds. informatyki       

63) 2481001 w. 45

Katarzyna Juszczak

 

Małgorzata Konopczyńska

Sprzątaczka

 

Sprzątaczka

63) 2481001 w.28

 

63) 2481001 w.28

Jarosław Ratajczyk

Inspektor ds. archiwum, rob. gosp.

63) 2481001 w. 28

Piotr Juszczak

Kierowca autobusu

63) 2481001 w. 28

 

Referat Finansów

Anna Wróbel 

Skarbnik Gminy

63) 2481001 w.18

Monika Paulińska

Zastępca Skarbnika

63) 2481001 w.41

Paulina Larek

Inspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych

63) 2481001 w.41

Sylwia Kościelak Inspektor ds. księgowości budżetowej  i rozliczeń

63) 2481001 w.41

 

 

Agnieszka Baranowska

Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat

63) 2481001 w.23

Ewa Bartczak

Młodszy referent ds. księgowości podatkowej

63) 2481001 w.23

Magdalena Michalak

Inspektor ds. podatków i egzekucji

63) 2481001 w.23

Agnieszka Olejniczak 

Inspektor ds. księgowania i windykacji opłaty śmieciowej

63) 2481001 w.27

 

Referat Oświaty, Promocji,  Kultury i Sportu

Marzena Grubska

Kierownik Referatu

63) 2481001 w.42

Anna Osiewacz

Inspektor ds. płac

63) 2481001 w.21

 

 

Monika Skora

Inspektor ds. księgowości oświatowej

63) 2481001 w.21

Martyna Górka

Inspektor ds. płac

63) 2481001 w.21

Anna Kowalczyk            Referent ds. księgowości oświatowej                    63) 2481001 w.21

Marta Pakulska          

 

    

 

Magdalena Głąb

 

 

Inspektor ds. księgowości oświatowej                                      

ulturi sportu

 

Zastepca Kierownika Referatu

 

63) 2481001 w.21 

     6) 2481001  63) 2481001 w.19

Renata Grzelak

Inspektor ds. promocji, kultury i sportu

63) 2481001 w.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat Gospodarki

Karolina Małolepsza

Kierownik Referatu

63) 2481001 w.14

Przemysław Piaseczny

Inspektor  ds. drogownictwa i działalności gospodarczej

63) 2481001 w.26

Piotr Kwieciński

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej numeracji, nieruchomości i oświetlenia

63) 2481001 w.20

Klaudia Skalska

Referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

63) 2481001 w.40

 

Marek Grabiński

Zastępca Kierownika Referatu

63) 2481001 w.20

Iwona Popieluch

 

 

Aleksandra Wojciechowska

 

Joanna Janczak

 

Inspektor ds. zamówień publicznych, inwestycji i funduszy unijnych

 

 

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

 

 

Inspektor ds. zamówień publicznych, inwestycji i funduszy unijnych

 

63) 2481001 w.40

 

 

63) 2481001 w.40

 

63) 2481001 w.40

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Beata Lewandowska

Kierownik USC

63) 2481001 w.38

63) 2481083

 

Prawnik

 

Rita Miling            

 

Adwokat 

 

63) 2481001 w.43