Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W załączonym pliku wykazane są poziomy uzyskane przez gminę Rychwał w poszczególnych latach dla frakcji odpadów wskazanych w ww. ustawie.