W sprawie:
Statutu Gminy Rychwał

Data uchwały:
2018-06-28

Numer uchwały:
XLII/316/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.