ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU OŚWIETLENIA.


Miejsce załatwienia sprawy:

Pokój nr 1
tel. (+48 63) 248 10 01 w.20
e-mail: p.kwiecinski@rychwal.pl


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Usuwanie awarii oświetlenia ulicznego i drogowego prowadzone jest przez specjalistyczne jednostki zewnętrzne - bez zbędnej zwłoki (termin naprawy uzależniony jest od rodzaju awarii – wynika z zawartych umów na utrzymanie i konserwacje oświetlenia ulicznego i drogowego).

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Gospodarki

Inspektor Piotr Kwieciński

pok. nr 1
tel. (+48 63) 248 10 01 w.20
e-mail:p.kwiecinski@rychwal.pl