Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzi:
Marzena GRUBSKA
Urząd Gminy i Miasta Rychwał,
Pl. Wolności 16,
tel. (63) 24-81-001, fax. (063) 24-81-055,
e-mail: m.grubska
@rychwal.pl

Wprowadzanie informacji:


Marcin GRUND
Urząd Gminy i Miasta Rychwał,
Pl. Wolności 16,
tel. (63) 24-81-001, fax. (063) 24-81-055,
e-mail: m.grund@rychwal.pl

 

Magdalena GłĄB
Urząd Gminy i Miasta Rychwał,
Pl. Wolności 16,
tel. (63) 24-81-001, fax. (063) 24-81-055,
e-mail: m.glab@rychwal.pl