Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Rychwał jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniuowej w Rychwale Sp. z o.o., miejse zbierania - ul. Żurawin w Rychwale (teren przy oczyszczalni ścieków w Rychwale).