Imię i nazwisko: Roman Drewniacki

Funkcja w Radzie Miejskiej: Przewodniczący