Burmistrz Rychwała na podstawie art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie dla kół łowieckich mających obwody łowieckie na terenie Gminy Rychwał.