Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Rychwale są:

Pani Zofia Michalak

Pan Henryk Grądziel