Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Rychwale są:

Pani Magdalena Jagodzińska

Pan Henryk Grądziel