obrazek

Imię i nazwisko: Leokadia Śniegowska


Miejsce zamieszkania: Rychwał


Stan cywilny: mężatka


Zawód wyuczony/wykonywany: nauczyciel

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie

·         Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie na Wydziale Filologicznym w zakresie filologii polskiej

·         Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego – Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – studium pedagogiczne w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki

·         Uzyskałam Drugi Stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego

Doświadczenie w zakresie pracy w administracji oraz w samorządzie lokalnym:

a)    w administracji oświatowej

·          na stanowisku zastępcy gminnego dyrektora szkół,

·          zastępcy inspektora oświaty

·          inspektora oświaty

·          dyrektora zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół

b)    wędrówki radnej

·          od 1969 roku radna Powiatowe Rady Narodowej w Nowogardzie k/Sczecina

·          od 2002 roku radna Rady Miejskiej w Rychwale

·          obecnie:

o    Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Rychwale,

o    Przewodnicząca Komisji ds. Organizacji Zadań Gminy Rady Miejskiej w Rychwale 

 

Zainteresowania: 

·         Moje motto:

„Wędrówki po przeszłości –

drogą w przyszłość!”,

·         Cenię sobie rzetelną wiedzę i pracowitość,

·         Jestem pasjonatką dobrej książki,

·         Turystyka piesza i rowerowa – to mój sposób na wypoczynek!

 

Telefon kontaktowy: (063) 2481 081

 

Mail kontaktowy: leokadia.sniegowska@rychwal.info

 

Pomysły (inicjatywy):

wychodzę naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Rychwał

a)    moje priorytety (wybrane):

·         nowoczesna edukacja,

·         infrastruktura,

·         ochrona środowiska,

·         wypoczynek i rekreacja (tereny zielone, place zabaw, szlaki rowerowe itp.)

b)    współpracuję z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz tworzenia warunków: zwłaszcza w zakresie kultury, oświaty, sportu i zdrowia

c)     inicjuję i popieram działania na rzecz rozwijania wśród młodych ludzi pasji twórczych, hobby itp. np.:

·         jestem pomysłodawcą i współorganizatorem „ Konkursu Wiedzy o Gminie Rychwał”

·         współuczestniczę w organizowaniu wypoczynku „Wakacje nad Jeziorem”

d)    angażuję się w opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków życia Mieszkańców Gminy Rychwał np.:

·         współtworzę zadania w ramach Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”

·         wspieram inicjatywy w pozyskiwaniu inwestorów i środków inwestycyjnych (np. z Unii Europejskiej)

·         do konsekwentnych działań zaliczam dążenie do urzeczywistnienia wszelkich inicjatyw na rzecz powstania w Rychwale gminnego domu kultury.

 

Doświadczenie zawodowe: 

a)    w edukacji, np.:

·         w sferze nowatorstwa pedagogicznego – Przewodnicząca Miejskiej Rady Postępu Pedagogicznego w Rychwale i członek Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego

·         osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionym humanistycznie (finaliści, laureaci)

·         publikacje, programy autorskie, współpraca z komisjami ds. opracowania konkursów – udział w komisjach, organizator konferencji i sympozjów naukowych

b) praca w komisjach, np.:

·         członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie …

·         członek Rejonowej Komisji Historycznej ZNP w Koninie – współudział w opracowaniu publikacji „Zasłużeni Działania ZNP…”

 Inne:

·         nagrody resortowe

·         „Podziękowanie” Instytutu Badań Pedagogicznych Ministerstwa Oświaty „za udział w badaniach empirycznych”

·         „Odznaka – Przyjaciel Dziecka” nadana przez TPD za pracę „dla dobra dzieci…”

·         „Chorągwiana Odznaka Ziemi Szczecińskiej” przyznana przez Komendę Chorągwi ZHP w Szczecinie

 Obecnie:

·         Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Rychwale

·         Przewodnicząca Komisji ds. Organizacji Zadań Gminy Rady Miejskiej w Rychwale

·         Wiceprezes Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”