Komisja Rozwoju Wsi, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej   w Rychwale

1.       Zenon Kwiryng                - przewodniczący

2.       Janusz Juszczak

3.       Zdzisław Kałużny

4.       Roman Stanisławski