ZP 6/09 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliny (Biała Panieńska - Lubiny - Grądy)

 

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.