ZP 4/09  Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 70 000 l dla szkół na terenie Gminy Rychwał

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień Publicznych