Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin-Kokanin.