W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na: rozwój infrastruktury technicznej powstałej w wyniku wspólnego projektu Gmin i Powiatu pn. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz dan

Data uchwały:
2023-07-28

Numer uchwały:
LVI / 411 / 23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: