W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2023-2037.

Data uchwały:
2023-07-28

Numer uchwały:
LVI / 410 / 23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: