W sprawie:
przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów - Etap XVII.

Data uchwały:
2023-06-23

Numer uchwały:
LV/408/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: