W sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Rychwał w 2023 roku

Data uchwały:
2023-06-23

Numer uchwały:
LV/407/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwle

Uchwała wchodzi w życie: