W sprawie:
udzielenia Burmistrzowi Rychwała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Data uchwały:
2023-06-23

Numer uchwały:
LV/406/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: