W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.

Data uchwały:
2023-06-23

Numer uchwały:
LV/405/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: