W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2023-2037

Data uchwały:
2023-06-23

Numer uchwały:
LV/403/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: