W sprawie:
wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników, i ich domowników oraz przyjęcia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki, i soboty przez rolników i ich domowników.

Data uchwały:
2023-06-09

Numer uchwały:
LIV/400/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: