W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXII/236/21 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedsz

Data uchwały:
2023-06-09

Numer uchwały:
LIV/399/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: