W sprawie:
udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalne

Data uchwały:
2023-04-25

Numer uchwały:
LIII/395/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: