W sprawie:
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rychwale, objęcie przez gminę Rychwał udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem pienięż

Data uchwały:
2023-04-25

Numer uchwały:
LIII/394/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: