W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn - Modlibogowice - Etap II".

Data uchwały:
2023-04-25

Numer uchwały:
LIII/393/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: