W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2023-2037.

Data uchwały:
2023-04-25

Numer uchwały:
LIII/392/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: