Informacja Burmistrza Rychwała o wywieszeniu na okres 21 dni ogłoszenia o przeznaczeniu do użyczenia oraz do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oraz do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał.