W sprawie:
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Data uchwały:
2023-03-31

Numer uchwały:
LII/388/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: