W sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Rychwał w 2023 roku.

Data uchwały:
2023-03-31

Numer uchwały:
LII/387/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: