W sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze umowy darowizny nieruchomości Skarbu Państwa.

Data uchwały:
2023-03-31

Numer uchwały:
LII/382/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: