W sprawie:
zmiany uchwały nr XX/156/20 z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rychwał.

Data uchwały:
2023-01-11

Numer uchwały:
LI/376/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: