W sprawie:
przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał.

Data uchwały:
2023-01-11

Numer uchwały:
LI/374/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: