W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2023-2034.

Data uchwały:
2023-01-11

Numer uchwały:
LI/372/23

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: