W sprawie:
określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

Data uchwały:
2022-11-22

Numer uchwały:
XLVIII/359/22

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: