W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Data uchwały:
2022-11-22

Numer uchwały:
XLVIII/358/22

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: