W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Rychwał na lata 2022-2032


Data uchwały:
2022-11-22

Numer uchwały:
XLVIII/353/22

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: