Informujemy o obowiązku przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania.

 

Na właścicielach i  zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

 

Kominiarze podczas przeglądów okresowych będą mogli także weryfikować prawdziwość oświadczeń złożonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

 

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/attachment/ceeb_komunikat_na_strone_gunb.pdf

 

 Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał  informuje o obowiązku przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022r. poz. 1557)  - zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.  z 2022 poz. 1692 ze zm.)

 

Na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

 

Kominiarze podczas przeglądów okresowych będą mogli także weryfikować prawdziwość oświadczeń złożonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

 

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/attachment/ceeb_komunikat_na_strone_gunb.pdf