Burmistrz Rychwała ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Rychwał w roku 2023.