ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego:

·                     śmierci rodzica lub prawnego opiekuna

·                     klęski żywiołowej

·                     wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)

·                     innych, szczególnych okoliczności

 

Wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności.

 

 

Gdzie pobieramy wnioski (stypendia i zasiłek szkolny)?

W Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale – Referat Oświaty pok. nr 12 lub ze strony internetowej www.bip.rychwal.pl

 

 

Podstawa prawna:

·         Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

·          Uchwała nr XXXIX/291/06 Rady Miejskiej w Rychwale

 

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale – Referat Oświaty - pok nr 12

tel. (63) 248-10-01 wew. 21