W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2022-2032.

Data uchwały:
2022-10-14

Numer uchwały:
XLVI/343/22

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: