BURMISTRZ RYCHWAŁA

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 11 października 2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał, przeznaczonych do użyczenia oraz do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Rychwał, pokój nr 1, tel. 63 24 81 001 wew. 20.