W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Konińskim umowy użyczenia lokalu na potrzeby świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Data uchwały:
2022-09-19

Numer uchwały:
XLV / 339 / 22

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: